Juglans regia

Brede forse kronen
Landschappelijke beplanting
Parkboom en/of solitair
Kustgebied
Gesloten verharding
Sierwaarde
Hoogte:
20m - 25m
Sierwaarde:
vruchten, vorm / habitus

Juglans regia, oorspronkelijk uit zuidoostelijk deel van Europa (in vrijwel geheel midden en westen van Europa sedert de Romeinse tijd in cultuur). Grote boom tot 25 m hoog, met brede,lage kroon. Stam niet doorgaand. Min of meer ronde, onregelmatige kroon. Blad oneven geveerd, 25 cm lang, bij uitlopen bruingroen. Levert de bekende walnoten of okkernoten. Verlangt kalkrijke, vochthoudende, goed doorwortelbare, open leem- of kleihoudende grond. Verplanten vroeg in de herfst of laat in het voorjaar. Snoeien wanneer het blad begint uit te lopen. In de notenstreek van Frankrijk teelt men de selecties ‘Maynette’, ‘Parisienne’ en ‘Franquette’. Parkboom, maar vooral voor erven, dijken, landgoederen e.d.. Door de sterke geur, wordt de noot vaak gebruikt voor het op afstandhouden van muggen en andere insecten. In midden van Europa vaak als wegbeplanting in het lagere bergland.