Uitvoering & beheer

Bij de aanleg van groenprojecten is de uitstekende kwaliteit van beplanting essentieel voor het succes. Een perfecte aanleg begint met een goede grondvoorbereiding, wat cruciaal is voor de overlevingskans van een boom. Voor een optimale vitaliteit worden de producten just in time geleverd. De gegarandeerde service en goed beheer en onderhoud bepalen de kwaliteit en duurzaamheid van het project op de lange termijn.

Project Uitgelicht

Hoogwaardige groeninrichting

De reconstructie van Pannekoekendijk in Zwolle is een mooi voorbeeld van een duurzaam toekomstgerichte groeiplaats. Eén van de belangrijkste toegangswegen moest meer ruimte gaan bieden aan verkeer. Groen moest dus inleveren. Toch zijn er moeraseiken geplant langs de infrastructuur. Dit kon doordat er speciaal voor moeraseiken bomengrond in de bermen en bomengranulaat onder de fietspaden is verwerkt. De groeiplaatsen geven de bomen voldoende ondergrondse ruimte voor het behalen van een leeftijd van 70-80 jaar.

"Meedenken en samenwerken met de verschillende uitvoerende partijen zorgt voor een prachtig eindresultaat."
Corné Leenders, verkoop & advies Boomkwekerij Udenhout

Wat het project ook bijzonder maakt, is dat de moeraseiken in de zomermaanden zijn geplant. Boomkwekerij Udenhout heeft de eiken in februari gerooid en de kluiten met speciale kokosmatten omwikkeld. Door mee te denken en samen te werken met professionele en vakbekwame partners is de uitvoering een succes met een prachtig eindresultaat.

Totaalpakket

Vaak zijn aanlegprojecten een mix van bomen, vaste planten en heesters. Boomkwekerij Udenhout heeft de capaciteit om een totaalpakket aan groen te leveren: heesters, bosplantsoen, vaste planten, rozen en bloembollen. Met een gestroomlijnd logistiek traject leveren wij het totaalpakket op het gewenste tijdstip, nationaal of internationaal.

Maatwerk: begeleiding bij de keuze voor de juiste boom

Service: levering op het door jouw gewenste tijdstip en plaats

Vertrouwd: één aanspreekpunt en één logistiek traject

Nieuwsgierig naar andere projecten? Bekijk het projectoverzicht. →

Project uitgelicht

Van parkeerplaats naar hoogwaardige stadstuin

Het NS-plein in Tilburg had lange tijd een onduidelijke bestemming. Door de herstructurering van de Spoorzone was er veel overlast voor fietsers en omwonenden van het pleintje. Inmiddels is het, in samenspraak met de omwonenden, een duurzaam functionele plek geworden. Op de kop van het pleintje is een hoogwaardige stadstuin gerealiseerd. De aankleding bestaat uit diverse bomen, heesters en vaste planten. Boomkwekerij Udenhout heeft de beplanting geleverd. Het NS-plein is nu een aangename plek in de Tilburgse Spoorzone.

Assortiment

Bekijk hier een gedeelte van ons zorgvuldig geselecteerd assortiment aan bomen.
Ga naar het assortiment en gebruik het filter om jouw perfecte boom te vinden →